Zakres i Warunki Gwarancji

Okres Gwarancji:

- ciągniki rolnicze: 12 miesięcy

- maszyny budowlane, wózki widłowe: 6 miesięcy* lub 400 MTG*

(*co nastąpi pierwsze)

- sieczkarnie, kombajny zbożowe: 2 sezony żniwne

Uwaga - Silnik nie jest zalany olejem !!!

Do silnika i pompy wtryskowej należy stosować olej TURDUS Diesel

 

1. Wymiana oleju i filtra

- Pierwsza po 10 MTG

- Druga po 50 MTG

- Następne, co 100 MTG

 

Uwaga - Utrata Gwarancji

- Przekroczenie o wiecej niż 10 MTG wymiany oleju, filtra paliwa

- Eksploatacja silnika przy nieszczelnym lub nadmienrie zabrudzonym

układzie ssącym ( filtr powietrza) 

- Zerwanie plomb

- Uszkodzenia mechanicznego

Gwarancji nie podlega: osprzęt elektryczny, wtryskiwacze i sprzęgło !!!

 

Uwagi:

Zalecane docieranie silnika przez pierwsze 10 MTG na zmiennych

obrotach ( tj. w trakcie jazdy), pod lekkim obciążeniem np: przyczepa,

brony, opryskiwacz.

 

 Warunki Szczególne Gwarancji:

1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania z instrukcją obsługi i przestrzegania 

podanych w niej zasad użytkowania, obsługi i konserwacji.

2. Mechankia Maszyn i Urądzeń, ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne 

(materiałowe bądź usługowe) zamontowane w silniku w okresie 6 lub 12 miesięcy

lub 2 sezonów żniwnych ( w zależności od maszyny w jakiej jest wykorzystyany)

od daty jego naprawy.

3. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikające z wad materiałowych lub montażowych. Gwarancja nie obejmuje innych roszczeń związanych z uszkodzeniem silnika.

4. Naprawa gwarancyjna winna być wykonana w ciągu 14 dni ( w prypadku kontrowersyjnym 31 dni) od daty uznania reklamacji przez punkt serwisowy (Dz.U. z dn.5 września 2002r Nr 141 pozycja 1176).

5. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, serwis ma prawo obciążyć Użytkownika kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy.

GWARANCJA OBOWIĄZUJE NA TERENIE POLSKI !!!

Dodatkowe informacje